επικοινωνία english 中文
Η Μουσική Μπιζελιά

Κορωπί, Αττική


Το έργο, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του Σταμάτη Κρα- ουνάκη αφόρα στο σχεδιασμό ενός πρωτοπόρου παιδότο- που και έχει ως στόχο τη δημιουργία εγκαταστάσεων με το δυνατό μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, την μουσική εξοικείωση του παιδιού αλλά και την οικολογική του αφύ- πνιση αφού ο χώρος της παιδικής χαράς έχει ιδιαίτερη σημα- σία και αξία ως χώρος αγωγής, καθώς αποτελεί το υλικό πλαίσιο της δραστηριότητας του παιχνιδιού. Κεντρική ιδέα και αφετηρία για τον σχεδιασμό του μουσικού οικολογικού παιδότοπου αποτέλεσε η δημιουργία ένός οικολογικού παραμυθιού; της «Μουσικής Μπιζελιάς».

1
2
3
4
5
6
7
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
λίστα υλοποιημένων έργων
φιλοσοφία        έργα      δημοσιεύσεις      νέα
website by