επικοινωνία english 中文
Ψυχο-γεωγραφία

Sheffield, Μεγάλη Βρετανία


Η ψυχο-γεωγραφία ορίζεται ως η απεικόνιση και αποσαφή- νιση της «ψυχολογικής υπόστασης» της πόλης σε μια σειρά από χάρτες, με στόχο τον προσδιορισμό ενός η περισσότε- ρων περιοχών που απαιτούν αρχιτεκτονική παρέμβαση. Η έρευνα είναι μια αντίδραση στη συστηματική καταστροφή του ψυχολογικού ιστού της πόλης μέσα από τον επηρεα- σμό του αισθήματος «ασφάλειας» ή «φόβου» των πολιτών από διαφορετικούς παράγοντες όπως π.χ. η αρχιτεκτονική διαμόρφωση, η ύπαρξη ή όχι κλειστού κυκλώματος ηλεκ- τρονικής επιτήρησης, η εγκληματικότητα και τα ΜΜΕ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
λίστα υλοποιημένων έργων
φιλοσοφία        έργα      δημοσιεύσεις      νέα
website by