επικοινωνία english 中文
Κατοικία πάνω στη Λάβα

Οία,  Σαντορίνη


Το οικόπεδο βρίσκεται βορειοανατολικά  του νησιού σε πε- ριοχή όπου συναντάται το ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο, γνωστό από την ισχυρή του έκρηξη τοu 1650, η οποία συνοδεύτηκε από τσουνάμι. Ο σχεδιασμός της κατοι- κίας προσπαθεί να αποδώσει την ιστορία και το έντονο στοιχείο φυσικής αποσύνθεσης του τοπίου από τα παχιά ηφαιστειακά στρώματα λάβας.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
λίστα υλοποιημένων έργων
φιλοσοφία        έργα      δημοσιεύσεις      νέα
website by