επικοινωνία english 中文
Αναγνωστήριο - Κήπος

Στοκχόλμη, Σουηδία


Κεντρική ιδέα της πρότασης για την επέκταση της βιβλιοθή- κης που βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου ήταν η αποφυγή αφαίρεσης τμήματος του βουνού και η εν- σωμάτωση μέρος του τοπίου και της πλαγιάς μέσα στο ίδιο το κτίριο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μία φυσική τοπογραφία πάνω στην οποία τοποθετούνται πλατφόρμες σε διαφορετικά επίπεδα, δημιουργώντας βιβλιοθήκες, κλειστούς και ανοιχτούς χώρους για περπάτημα, κοινωνι- κοποίηση, δημόσια και ιδιωτική ανάγνωση.

1
2
3
4
5
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
λίστα υλοποιημένων έργων
φιλοσοφία        έργα      δημοσιεύσεις      νέα
website by