επικοινωνία english 中文
Αλυσιδωτές Αντιδράσεις

Βουλιαγμένη, Αττική


Η μελέτη αφορά την ανάπλαση της παρόχθιας ζώνης της Αττικής, μέσα από τη δημιουργία ενός συστήματος πεζό- δρομου και ποδηλατοδρόμου που θα συνέδεε το κέντρο της πόλης με την ακτογραμμή, επεκτείνοντας τον δημόσιο χώρο κατά μήκος των μέχρι τότε αναξιοποίητων σημείων της παραλιακής ζώνης των δήμων Γλυφάδας και Βου- λιαγμένης. Ο σχεδιασμός της πράσινης διαδρομής ενθαρ- ρύνει τους πολίτες από κάθε γωνιά της πόλης να κάνουν χρήση ποδηλά του, μέσω της δημιουργίας χώρων στάθ- μευσης ποδηλάτων κοντά σε στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και οργανωμένων χώρων στάθμευσης αυτο- κινήτων όπως και σε άλλα σημεία ενδιαφέροντος.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
λίστα υλοποιημένων έργων
φιλοσοφία        έργα      δημοσιεύσεις      νέα
website by