επικοινωνία english 中文
Χαράξεις στον ιστό της Πόλης

Ιωάννινα


Το Δημαρχιακό Μέγαρο εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλ- λον και στον πολεοδομικό ιστό της πόλης, εξομαλύνοντας την υψομετρική διαφορά των 12 περίπου μέτρων ανάμεσα στις εφαπτόμενες οδούς. Η πλατεία που δημιουργείται στο επίπεδο του Δημαρχείου προσαυξάνει την επιφάνεια του βατού ακάλυπτου χώρου, ενώ παράλληλα ο διαμορφω- μένος χώρος σε χαμηλότερο επίπεδο αποτελεί ένα ζωτικό εξωτερικό χώρο εκτόνωσης και παραμονής των επισκε- πτών του αμφιθεάτρου και της αίθουσας εκδηλώσεων.

1
2
3
4
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
λίστα υλοποιημένων έργων
φιλοσοφία        έργα      δημοσιεύσεις      νέα
website by